XVI Memoriał Jana Larysza

2023-09-05, 10:01

W niedzielę 17 września 2023 roku o godzinie 11:00, na Stadionie Miejskim w Pszczynie, odbędzie się XVI Memoriał Jana Larysza

Termin i miejsce: niedziela 17 września 2023 roku, Stadion Miejski
w Pszczynie ul. Bogedaina 22, godz. 1100

Organizatorzy : Urząd Miejski w Pszczynie
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach
LKS Pszczyna

Program zawodów:
K - 60m ( U12, U14), 100m, 300m, 600m, 600m (U14), 1000m, skok w dal, skok w dal U14, skok wzwyż, pchnięcie kulą

M - 60m (U12, U14), 100m, 300m, 600m, 600m (U14), 1000m, skok w dal, skok w dal U14, skok wzwyż, pchnięcie kulą

Zgłoszenia: Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do piątku 15.09.2023 - do godz. 18.00 Marzanna Helbik tel. 664 748 103

Opłata startowa: 25 zł / start, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń /płatność tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub przesłanych na adres organizatora/
Badania Lekarskie: Obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne są osoby zgłaszające zawodników
Za ważność kart zdrowia odpowiada kierownik ekipy

Ubezpieczenie: Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym związany jest umową

Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów
posiadający ważną licencję PZLA na 2023 rok.

Zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji zawodów w tym materiałów reklamowych.

Nagrody: nagrody i upominki w poszczególnych konkurencjach
(w zależności od wysokości budżetu)

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od 830 na Stadionie Miejskim
w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22

Uwagi końcowe: Obowiązują podwójne numery startowe
Długość kolców - 6 mm
Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową Seniora

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie Minutowym

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia