Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu

2020-12-08, 08:15

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu dla zawodników, trenerów i innych osób za wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej. więcej »

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

2020-12-07, 08:16

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. więcej »

Dokumenty do pobrania - STYPENDIA, NAGRODY BURMISTRZA

2019-11-20, ostatnia aktualizacja 2019-12-02, 08:07

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie oraz do składania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Pszczyny (trener, zawodnik, działacz).
TERMIN składania wniosków do 11.12.2019r w biurze MORiS, ul. Basztowa 4. więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - "Profilaktyka poprzez sport..." na rok 2017

2016-12-30, 14:28

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. "Profilaktyka poprzez sport - tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki" - Dotacje II/2017 więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017

2016-12-30, 14:17

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacje I/2017. więcej »

Rozliczenie dotacji za 2016 rok

2015-11-16, ostatnia aktualizacja 2016-12-27, 07:49

W załączeniu do pobrania w wersji elektronicznej obowiązujące w 2016 roku dokumenty do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy Pszczyna. więcej »

Wyniki konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu - Dotacje I MORiS 2016

2016-01-19, 12:25

Lista podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - Dotacje I MORiS 2016. więcej »

Wyniki konkursu ofert - Profilaktyka poprzez sport ... Dotacje II MORiS

2016-01-19, 12:17

Lista podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Pszczyna pn. "Profilaktyka poprzez sport - tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki" - Dotacje II MORiS 2016. więcej »

Informacja Burmistrza Pszczyny

2015-07-01, 14:50

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku w trybie art 19a ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) wpłynęła oferta na "Zakup sprzętu sportowego oraz udział w rywalizacji sportowej w sezonie 2015". więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert "Tworzenie możliwości ... - część II"

2015-04-03, 12:21

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie "Tworzenia możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawienie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno sportowych - cześć II" więcej »

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

11. Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona

Najnowszy film

Pszczyńsko-Czechowicka Liga Przełajowa

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia