Ośrodek sportów wodnych

OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH jest czynny w okresie od 29 kwietnia do 30 września 2023 roku w godzinach 7.00 - 19.00 (w okresie wakacyjnym 7.00 - 22.00).

cennik osw
cennik osw
cennik osw

Zwolnienia z opłat:
58) zwolnić z opłat za korzystanie z Ośrodka Sportów Wodnych w Łące:
a) jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pszczyna lub wykorzystują obiekty na cele rehabilitacyjne lub charytatywne; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
b) organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć, objętych współorganizacją lub patronatem gminy Pszczyna; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
c) weteranów i weteranów poszkodowanych za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
59) Gminna Karta Dużej Rodziny
a) Zapewnia się osobom wymienionym w §1 ust. 1 i ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pszczyna programu "Gminna Karta Dużej Rodziny" ulgę polegająca na umożliwieniu zakupu z 50% zniżką indywidualnych biletów wstępu na teren Ośrodka Sportów Wodnych w Łące;
b) Do ulgi o której mowa w ust. 1 mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszą im uprawnione dzieci (minimum 1 dziecko);
c) Ulga nie dotyczy opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego oraz najmu na godziny całego lodowiska, a także pozostałych cen i opłat wymienionych w cenniku.
60) Zniżki i ulgi nie podlegają łączeniu.


INFORMACJE O OŚRODKU

W środę 18 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. Celem projektu było poszerzenie oferty programowej w zakresie turystyki poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportów wodnych na terenie gminy.

Inwestycja w 75% została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% to środki pochodzące z Budżetu Państwa zaś pozostałe 15% to środki gminne. Wykonawcą inwestycji była firma HB Unibud SA z Czechowic, zaś za wyposażenie Ośrodka w sprzęt sportowy odpowiedzialna była firma Hobby § Ster z Katowic.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 806 783,55zł.
W skutek realizacji projektu powstały: budynek zaplecza, sanitariaty oraz hangar na sprzęt żeglarski. Dodatkowo w skład ośrodka wchodzą: droga dojazdowa, droga wewnętrzna, ogrodzenie, boisko sportowe, parking.

Nagrody i wyróżnienia
Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia