Hala sportowa

Cennik korzystania z hali sportowej w Pszczynie
przy ulicy Basztowej 4:


cennik basztowa
Zwolnienia z opłat:
6) zwolnić z opłat za korzystanie z Hali Sportowej:
a) jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży za szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pszczyna lub wykorzystują obiekty na cele rehabilitacyjne lub charytatywne; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
b) organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć, objętych współorganizacją lub patronatem Gminy Pszczyna; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
c) weteranów i weteranów poszkodowanych za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia