Lodowisko

Godziny otwarcia lodowiska w okresie świąteczno - noworocznym. [color=ff0000][/color]

24.12.2016 (Wigilia) - 8.00 - 14.00
25.12.2016 - nieczynne
26.12.2016 - 8.00 - 22.00
27-30.12.2016 - 8.00 - 22.00
31.12.2016 (Sylwester) - 8.00 - 20.00
01.01.2016 (Nowy Rok) - 10.00 - 22.00


(przerwa techniczna codziennie od 14.00 do 15.00)[/color]Administrator: MORiS Pszczyna
telefon na lodowisko: 32 724 94 17 (rezerwacje)

Godziny otwarcia ogólnodostępne:

poniedziałek - 15.00 - 20.00
wtorek: 17.00 - 20.00
środa: 15.00 - 20.00
czwartek: 17.00 - 20.00
piątek: 15.00 - 22.00
sobota, niedziela: 11.00 - 22.00

szkółka łyżwiarska:
sobota, niedziela: 9.00 - 11.00

szkółka hokejowa:
wtorek, czwartek: 15.00 - 17.00

przerwa techniczna codziennie od 14.00 do 15.00

Wejście na lodowisko o pełnych godzinach.
Czas korzystania z lodowiska 45 minut.
CENNIK
1) Bilet wstępu - 5zł/os/godz.
2) Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów - 3zł/os/godz.
3) Karnet 10 jazd normalny - 45zł
4) Karnet 10 jazd ulgowy - 25zł
5) Wypożyczenie łyżew - 4zł/godzina
6) Ostrzenie łyżew - 7zł/para
7) Wynajem płyty lodowiska - 400zł/godz.
8) Wypożyczenie sprzętu do curlingu - 100zł/godzina
9) Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Pszczyna w ramach prowadzonych na lodowisku zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych - opłata zryczałtowana - 10zł/miesięcznie
10) Wypożyczenie łyżew w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych - opłata zryczałtowana - 10zł/miesięcznie


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W PSZCZYNIE

1. Lodowisko jest otwarte w okresie od listopada do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, zwanym dalej ?zarządzającym?. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Na lodowisku może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej ?porządkowym? ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-ego roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
5. Korzystać z lodowiska można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją.
6. Na lodowisku należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego.
7. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów i porządkowych.
8. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.
9. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
10. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania
2) jazdy z dziećmi na rękach
3) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
4) wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami
5) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych, żrących i innych
6) rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
7) siadania na bandach lodowiska
8) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu
9) wnoszenia telefonów komórkowych, walkmanów i innych tego typu urządzeń.
11. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać porządkowemu.
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego - tel. 032/210-38-77 lub Policję - tel. 997 (112).
13. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
14. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

II Nocny Bieg dla Hospcjum Ojca Pio

Z podwórka na stadion

Najnowszy film

Dzień Dawcy Szpiku w Pszczynie

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia