Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

2024-02-06, 13:04

Urząd Miejski w Pszczynie oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu zapraszają do udziału w Mistrzostwach Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

21 lutego 2024 roku (środa) - stok: WISŁA SIGLANY

Kategoria: NARTY szkoły podstawowe mikrus: rocznik 2014 i młodsi
Kategoria : NARTY szkoły podstawowe: rocznik 2011-2012-2013


22 lutego 2024 roku (czwartek) NARTY - stok: WISŁA SIGLANY


Kategoria: szkoły podstawowe: rocznik 2009 - 2010
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (liceum i technikum): rocznik 2005-2009

oraz SNOWBOARD:
Kategoria: szkoły podstawowe
Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (liceum i technikum)

Do udziału w mistrzostwach (narty i snowboard) zapraszamy:
1. w kategorii MIKRUS: nieograniczona liczba uczestników
2. w poszczególnych kategoriach wiekowych: maksymalnie po troje uczestników (3 dziewczyny i 3 chłopców)
3. zawodnik może wystartować w jednej kategorii wiekowej

Prosimy o potwierdzenie udziału w w/w imprezie wraz z imienną listą zawodników reprezentujących Waszą szkołę do poniedziałku 19 lutego 2024 roku do godziny 12:00 ( po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!).
Zbiórka i wyjazd o godzinie 7:30 (danego dnia zawodów) z parkingu obok Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie. Powrót planowany jest ok. godziny 15:00.

UWAGI:
1. koszt karnetów: uczniowie - 80 zł/osoba
2. proszę o terminowość zgłoszeń (listy startowe - elektroniczny pomiar czasu, ubezpieczenie!) e:mail - moris@pszczyna.pl
3.lista uczestników powinna zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia

KONTAKT: tel. 664 748 103


Klauzula dla uczestników imprezy

Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w otwartej imprezie o charakterze publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników na wykonanych podczas imprezy zdjęciach, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie do celu dokumentacji imprezy oraz przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna,
2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@netbel.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykorzystania wizerunku w/w celach dokumentacji i promocji imprezy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy wspierające obsługę imprezy.
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie przetwarzania listy uczestników, a w pozostałym zakresie w tym wykorzystania wizerunku na wykonanych podczas imprezy zdjęciach do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać opublikowane zdjęcia
z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia