Czwartki Lekkoatletyczne

2017-08-23, 13:28

Już po raz 18 organizujemy dla naszych najmłodszych lekkoatletów Czwartki Lekkoatletyczne. Zapraszając do udziału w sesji jesiennej życzymy rekordów życiowych, dobrej zabawy i pozytywnych wrażeń.

Zawody odbędą się w czwartki :
14 września
21 września
oraz 28 września 2017 roku o godzinie 15:30 na Stadionie Miejskim im. Jana Larysza w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

REGULAMIN
Zawodów dziecięcych XXIV Edycji imprezy pn "Czwartki Lekkoatletyczne"

1. Główny organizator zawodów.

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
ul. Siodlarska 12
01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45

2.Terminy zawodów :
Wrzesień - 2017 r
Październik 2017 r
Kwiecień - 2018 r
Maj - czerwiec 2018 r
Czerwiec - 2018 r

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.
Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia "Sport Dzieci i Młodzieży" informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.
Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w czerwcu 2018r.

3.Konkurencje.

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.


4.Uczestnicy.
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa 13 lat - 2005
II grupa wiekowa 12 lat - 2006
III grupa wiekowa 11 lat i młodsi - 2007


Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.


5. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
6. Punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.
7. Wymogi regulaminowe.

a) Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

8. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
? Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie.
? Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
? Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
? Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
? Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
? Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach.

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą 2022

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala rozdania nagród w dziedzinie sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia