Indywidualne Mistrzostwa Pszczyny Szkół Podstawowych w Biegach Łyżwiarskich

2020-02-11, 09:43

Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie serdecznie zapraszaja na Indywidualne Mistrzostwan Pszczyny w Biegach Łyżwiarskich, które odbędą się w środę 12 lutego 2020 roku.

Regulamin i niezbędne informacje:

Termin i miejsce: środa 12 lutego 2020 roku godz. 10:00,
lodowisko na Rynku w Pszczynie

BIEGI ŁYŻWIARSKIE

Jazda szybka dziewcząt i chłopców

1. Program zawodów
? Bieg na dystansie 250 m ( 2,5 okrążenia lodowiska )
? Bieg na dystansie 700 m - dziewczęta ( 7 okrążeń lodowiska ) i 1000 - chłopcy (10 okrążeń lodowiska)

2. Uczestnictwo

W zawodach biorą udział:
I kategoria: dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 i młodsi
oraz
II kategoria: dziewczęta i chłopcy rocznik 2005 - 2006
3. Sposób przeprowadzenia zawodów

Prowadzimy tylko klasyfikację indywidualną dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy mogą uczestniczyć w wyścigu na dwóch dystansach.
Zawodnicy startują w łyżwach krótkich - figurowych lub hokejowych dowolnej produkcji.
Lista uczestników powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, pesel
i miejsce zamieszkania ( ubezpieczenie).
Medale i nagrody rzeczowe otrzymują zawodniczki i zawodnicy, którzy uplasowali się w "pierwszej trójce" na poszczególnych dystansach w danych kategoriach wiekowych.
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca IV - VI otrzymają dyplomy.

Uwaga: od liczby zgłoszonych zawodników uzależnimy decyzję
o przeprowadzeniu mistrzostw w ciągu jednego dnia lub dwóch dni o czym poinformujemy zainteresowane szkoły

Klauzula dla uczestników imprezy

Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w otwartej imprezie
o charakterze publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników na wykonanych podczas imprezy zdjęciach, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie do celu dokumentacji imprezy oraz przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@netbel.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykorzystania wizerunku ww celach dokumentacji i promocji imprezy
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy wspierające obsługę imprezy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie przetwarzania listy uczestników, a w pozostałym zakresie w tym wykorzystania wizerunku na wykonanych podczas imprezy zdjęciach do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać opublikowane zdjęcia
z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Rodzinne zajęcia ruchowe

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia