FERIE W MIEŚCIE 2020

2019-12-17, ostatnia aktualizacja 2020-01-03, 07:30

FERIE 2020 zbliżają się wielkimi krokami.
Dla dzieci i młodzieży mamy ofertę spędzenia tego czasu w sposób aktywny.
Nowością są zajęcia SKATA

Ferie w Mieście 2020


Skat - info

===============================

TURNIEJ SZACHOWY- ZIMA W MIEŚCIE

I Organizator:
MORiS Pszczyna
Pszczyńskie Szachy

II Termin:
20 lutego 2019- początek turnieju godzina 10:00. Zakończenie około godziny 14:30

III Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Basztowa 2, 43-200 Pszczyna.

IV System rozgrywek:
System szwajcarski- w zależności od liczby uczestników 7 lub 9 rund

V Tempo gry:
15 minut na zawodnika

VI Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie się na sali gry do godziny 9:45
- opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł

VII Grupy rozgrywkowe:
W ramach turnieju będzie przeprowadzona klasyfikacja w następujących grupach:
Grupa A- Chłopcy urodzeni w roku 2001- 2007
Grupa B-Dziewczynki urodzone w roku 2001- 2007
Grupa C- Chłopcy urodzeni w roku 2008-2010
Grupa D- Dziewczynki urodzone w roku 2008-2010
Grupa E- Chłopcy urodzeni w roku 2011 i młodsi
Grupa F- Dziewczynki urodzone w roku 2011 i młodsze

VIII Nagrody:
Zwycięzcy grup otrzymują puchar, miejsca 1-3 medale.
Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplom oraz upominki.

IX Postanowienia końcowe:
Interpretacja regulaminu jest w gestii organizatorów, decyzje sędziego na sali turniejowej są ostateczne. Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy.
Liczba miejsc jest ograniczona do 40. Zawodnicy będą wpisywani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, które można podać na adres wiecekpawel@poczta.onet.pl

==========================================
Regulamin Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci
w ramach akcji " Zima w Mieście"

1. Organizatorzy:
Urząd Miejski w Pszczynie
MORiS Pszczyna
ULKTS Pszczyna
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
2. Cel i Zadanie:
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej
3. Miejsce rozgrywania turnieju i termin:
Zespól Szkól nr 1 w Pszczynie ul.K.Wielkiego 5
25 styczeń 2020 godz. rozpoczęcia 10.00.
4. Warunki udziału w turnieju:
W turnieju prawo startu mają wszystkie dzieci Szkól Podstawowych z terenu Gminy Pszczyna i Powiatu Pszczyńskiego.
Do turnieju mogą być dopuszczone dzieci trenujące w ULKTS Pszczyna.
Turnieje rozgrywane będą w kategorii dziewcząt i chłopców, podzielone na kategorie wiekowe :
-żaków- rocz.2008 i młodsi (IV i młodsze klasy)
- młodzików - rocz. 2007-2006 (V-VI klasy)
- kadetów, junior - rocz. 2005-2003 (VII-VIII klasy, III gimnazjum )
5. Zgłoszenia do turniejów:
Zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów, 30 min przed rozpoczęciem turnieju.
6. Sposób prowadzenia turniejów i punktacja:
Zależy od ilości zgłoszonych dzieci, kategorie mogą być łączone w przypadku małej ilości zgłoszeń .
7. Sprawy finansowe: Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy turniejów
Wpisowe do turnieju 10 zł.
8. Nagrody :
Nagrody dla najlepszych zawodników w każdej kategorii- paczki ze słodyczami
9. Sprawy różne:
Wymagane będą pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turniejach
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji, kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia sprzętu. Wszystkich biorących udział w turnieju obowiązuje strój sportowy. Wszystkie pozostałe sprawy nie objęte w regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny.
Informacje o turniejach przekazane będą w formie plakatów rozwieszonych w szkołach oraz na stronie internetowej:
www.moris.pszczyna.pl
10. Opieka medyczna i obsługa sędziowska.
Opiekę medyczną zapewnia MORiS w Pszczynie
Obsługę sędziowską i organizacyjną zapewnia ULKTS Pszczyna

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny

Najnowszy film

ĆWICZ W DOMU

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia