XIII Memoriał Jana Larysza

2016-09-14, 07:34

Urząd Miejski , Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz LKS Pszczyna zapraszaja na XIII Memoriał Jana Larysza, który odbędzie się w niedzielę 18 września 2016 roku o godzinie 11:00 na Stadionie Miejskim w Pszczynie.

XIII. MEMORIAŁ JANA LARYSZA

1.Termin i miejsce niedziela 18 września 2016 roku, Stadion Miejski
w Pszczynie ul. Bogedaina 22, godz. 11:00

2.Organizatorzy: Urząd Miejski w Pszczynie
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach
LKS Pszczyna
3. Program zawodów
K - 60m, 100m, 300m, 600m,1000m, skok w dal, pchnięcie kulą
M - 60m, 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal,
pchnięcie kulą
K - sztafeta szwedzka 100m K/ 200m K/ 300m K/ 400m K (kategorie wiekowe - patrz :program minutowy)

4.Zgłoszenia - kartki startowe na adres MORiS 43 - 200 Pszczyna ul.
Basztowa 4 tel. fax. 210 38 77, 664 748 103 e:mail moris@pszczyna.pl lub w dniu zawodów do godziny 9:15
Karolina Kłóśka tel. 609 177 739

5. Badania Lekarskie - obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co
odpowiedzialne są osoby zgłaszające zawodników

6. Ubezpieczenie - zgodnie z art. 52 Ust. z 18.01.1996r obowiązek
ubezpieczenia zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem

8. Nagrody w wybranych konkurencjach memoriałowych (podkreślenie) nagrody rzeczowe, w pozostałych upominki
(w zależności od wysokości budżetu)

9. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od 830 na Stadionie Miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22

10.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie Minutowym.

PROGRAM MINUTOWY:

11:00 Uroczyste Otwarcie XIII. Memoriału Jana Larysza

11:05 60m K ( dzieci - rocz. 2003 i mł.)
11:15 60m M ( dzieci - rocz. 2003 i mł.)

11:30 100m K OPEN pchnięcie kulą K (4 kg) skok w dal K (OPEN i dzieci)
11:40 100m M OPEN

11:55 600m K OPEN
600m K dzieci

12:05 600m M OPEN
600m M dzieci

12:15 1000m K OPEN
12:25 1000m M OPEN pchnięcie kulą M (7,26kg)

12:45 300m K OPEN skok w dal M ( OPEN)
skok w dal M dzieci

12:55 300m M OPEN
13:10 sztafeta szwedzka : 100m K / 200m K / 300m K / 400m K*
Uw. prawo startu w sztafecie mają zawodniczki z tego samego klubu
z przynajmniej jedną młodziczką

*nagrody ( w ramach posiadanych środków) w podkreślonych konkurencjach memoriałowych zostaną przyznane przy udziale co najmniej 4 zawodniczek/ zawodników.
Ponadto nagrodzimy zawodników w kategorii dzieci ( 2003 i mł.)
w następujących
konkurencjach: 60m K i M; 600m K i M; skok w dal K i M


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Pszczyńsko-Czechowicka Liga Przełajowa

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia