Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie nr 2

2020-10-30, 12:13

Serdecznie zapraszamy na drugi TURNIEJ BADMINTONA. 8 listopada w hali POSiR.
Zagrać może każdy: i dziecko, i młodzież, i dorosły, i gry podwójne.
Gramy bez publiczności.

Serdecznie zapraszamy
REGULAMIN
TURNIEJÓW GRAND PRIX ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ W BADMINTONIE

Sezon 2020/ 2021

ORGANIZATORZY:

- UKS Plesbad Pszczyna
- Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie

KATEGORIE WIEKOWE:
U-9 (rocznik 2012 i młodsi), U-11 (2010-11), U-13 (2008-9), U-15 (2005-7),U-18 (2002-4)
Masters (zawodnicy, ambitni amatorzy), Amatorzy, gry podwójne*

TERMINY/ GODZINY: #2: 08.11.2020
Planowane godziny:
godz. 9:00-12:00 (U-9, U-11, U-13, U-15, U-18)
godz. 12:00 (Masters /Amatorzy/ GRY PODWÓJNE)

MIEJSCE: hala POSiR, ul. Zamenhofa 5a

ZGŁOSZENIA DO GRY/ UCZESTNICTWO:
Do piątku 06.11.2020 poprzedzającego dzień zawodów na adres: plesbad@poczta.onet.pl
lub u trenerów. Wymagane zgody i oświadczenia (poniżej i załączniki)
WPISOWE DO GRY: Dzieci i młodzież bezpłatnie, dorośli 20zł/ grę
SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony od ilości zgłoszeń,
preferowany grupowo-pucharowy

SPRZĘT DO GRY: organizator zapewnia lotki plastikowe
możliwość wypożyczenia rakietek,
NAGRODY: dla zwycięzców etapów dyplomy i medale,
po końcowej klasyfikacji puchary i nagrody rzeczowe
INNE:
- W cyklu GP Ziemi Pszczyńskiej rozgrywane będą tylko gry pojedyncze
* (wyjątek stanowi turniej z okazji Narodowego Dnia Niepodległości (08.11.2020)
- Dzieci do lat 9 rozgrywają mecze na ? kortu, Mecze skrócone (w zależności od liczby zgłoszeń)
- Cykl składa się z 4 turniejów, po każdym turnieju za zajęte miejsce zostanie przyznana określona ilość punktów (1miejsce=50 punktów, 2miejsce=45 punków, 3=43, 4=41, 5=40, 6=39 itd.).
- W klasyfikacji końcowej liczone są punkty z 3 (spośród 4) najlepszych startów.
- Zdobywca największej liczby punktów uzyskuje 1 miejsce i tytuł Mistrza Pszczyny w Badmintonie, Kolejne miejsca są ustalane w analogiczny sposób.
- Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie, czysty strój zamienny.
- Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w turnieju (dla każdego turnieju osobno).

OBOWIĄZKI: Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w dniu zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 2)
Uczestnicy niepełnoletni dostarczą zgodę prawnego opiekuna (załącznik nr 1)

Partnerzy Urząd Miejski w Pszczynie, Powiat Pszczyński, Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
Media: www.pless.pl, Nowe Info.

Klauzula informacyjna RODO Załącznik nr 3


Klauzula informacyjna
- zgłoszenie udziału w imprezie


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest UKS Plesbad Pszczyna, ul. Bogedaina 1, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Zastępcę Prezesa. e-mail: plesbad@poczta.onet.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej oraz organizacji imprezy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
6. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową przyjęcia zgłoszenia do udziału w imprezie.
7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia