XXII Halowy Turniej Oldbojów w Futsalu-losowanie, harmonogram

2020-02-11, ostatnia aktualizacja 2020-02-18, 09:35

8 marca 2020 roku w hali Powiatowego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie odbędzie się XXII Halowy Turniej Oldbojów w Futsalu.
Jest już losowanie i harmonogram gier.

XXII Halowy Turniej Oldbojów

Organizator : Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie.

Regulamin:

1) W turnieju uczestniczą drużyny oldbojów /rok urodzenia 1985 i starsi /.
Turniej organizowany jest zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach, jak również dla niezrzeszonych. Obowiązują jednolite stroje sportowe /z numerami/ i odpowiednie obuwie do gry na hali /czyste, nie brudzące nawierzchni hali/.
2) W zespole zgłoszonym do gry może być maksymalnie 10 zawodników.
3) Drużyny będą występować na boisku w 5-osobowych składach /4 zawodników w polu
+ bramkarz/.
4) Czas trwania jednego spotkania wynosić będzie 12 minut - bez przerwy i zmian stron boiska
5) System rozgrywek zostanie ustalony po zgłoszeniu się zainteresowanych drużyn.
O ostatecznej kolejności decydują :
a) większa ilość zdobytych punktów /3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis/
b) w przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie tą samą ilość punktów ,
o kolejności miejsc decydują kolejno: bilans w spotkaniach bezpośrednich pomiędzy tymi zespołami /punkty, różnice bramek, większa liczba strzelonych bramek/, następnie bilans /punkty, różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek/ ze wszystkich spotkań, a w ostateczności losowanie .

Uwagi końcowe :

1. Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Organizatora turnieju w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych, a także zobowiązani są do przestrzegania regulaminu korzystania z hali sportowej.
2. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń wynikających z uczestnictwa zawodników w turnieju, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
3. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują ustalenia Organizatora

TERMIN ZGŁOSZEŃ upływa w poniedziałek 2 marca br.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Pszczyńsko-Czechowicka Liga Przełajowa

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia