Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - "Profilaktyka poprzez sport..." na rok 2017

2016-12-30, 14:28

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. "Profilaktyka poprzez sport - tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki" - Dotacje II/2017 więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017

2016-12-30, 14:17

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacje I/2017. więcej »

Rozliczenie dotacji za 2016 rok

2015-11-16, ostatnia aktualizacja 2016-12-27, 07:49

W załączeniu do pobrania w wersji elektronicznej obowiązujące w 2016 roku dokumenty do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy Pszczyna. więcej »

Wyniki konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu - Dotacje I MORiS 2016

2016-01-19, 12:25

Lista podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - Dotacje I MORiS 2016. więcej »

Wyniki konkursu ofert - Profilaktyka poprzez sport ... Dotacje II MORiS

2016-01-19, 12:17

Lista podmiotów programu wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Pszczyna pn. "Profilaktyka poprzez sport - tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki" - Dotacje II MORiS 2016. więcej »

Informacja Burmistrza Pszczyny

2015-07-01, 14:50

Burmistrz Pszczyny informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku w trybie art 19a ustawy z dnia 9 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1118 ze zmianami) wpłynęła oferta na "Zakup sprzętu sportowego oraz udział w rywalizacji sportowej w sezonie 2015". więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert "Tworzenie możliwości ... - część II"

2015-04-03, 12:21

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie "Tworzenia możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawienie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno sportowych - cześć II" więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultyry fizycznej i sportu

2015-04-03, 12:18

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna w zakresie kultury fizycznej i sportu. więcej »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu na 2015 roku

2015-03-09, 10:02

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na realizację następujących zadań:
1. Program Tenis 10 - nauka tenisa ziemnego dla dzieci do lat 10 - 8.000zł
2. Zajęcia nurkowania - realizacja programu szkoleniowego z elementami nauki nurkowania dla dzieci i młodzieży - 6.500zł
3. Realizacja zajęć w zakresie sportu strzeleckiego - 12.000zł
4. II Rajd Górski dla uczniów szkół podstawowych - 1.500zł
5. Stworzenie możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej - 100.000zł więcej »

Otwarty konkurs ofert na 2015 "Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży ... - część II"

2015-03-09, 09:32

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna pn. "Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu i udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych - część II".
1. Zadania w zakresie upowszechniania żeglarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży - 8.000zł
2. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej w sołectwie Czarków - 9.500zł
3. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej w sołectwie Piasek - 9.500zł
4. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej dziewcząt w gminie Pszczyna - 6.000zł. więcej »

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XX Halowy Turniej Pszczyńskiech Drużyn

XXIV Halowy Turniej Orlików

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

13. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Badmintona-wyniki

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia