Unieważnienie przetargu nieograniczonego

2014-10-09, 13:22

Zawiadamiam o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wymianę fragmentu instalacji wodociagowej oraz budowę kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z instalacją grzewczą" ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 319252-2014

Uzasadnienie:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146.- dalej: "PZP") unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym - dokumentacja projektowo - kosztorysowa zawiera błędy.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia