Komunikat ws. Stadionu Miejskiego w Pszczynie

2020-12-17, 11:00

Późną jesienią zakończyły się prace na Stadionie Miejskim im. Jana Larysza w Pszczynie. Wszystkie roboty były wykonywane pod nadzorem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Obiekt oczekuje nadal na odbiór ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Początkiem grudnia odbyło się spotkanie z wykonawcą, podczas którego wskazano powstałe usterki w nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. Obowiązująca umowa gwarantuje usunięcie przez wykonawcę wszystkich niedociągnięć wykrytych w okresie 5-letniej gwarancji. Wykonawca wniósł także zabezpieczenie finansowe tytułem należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

Wykonanie doraźnych prac naprawczych będzie możliwe w okresie wiosennym, gdy temperatura będzie dostatecznie wysoka dla przeprowadzenia odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Na nowym przebudowanym obiekcie do dyspozycji sportowców oddane zostaną: sześciotorowa bieżnia o długości 400 metrów, dodatkowy pas z rowem z wodą do biegów z przeszkodami, a także ośmiotorowa bieżnia prosta do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, dwustronna skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem, dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem zakończone wspólną zeskocznią wypełnioną piaskiem, rzutnia do pchnięcia kulą, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegiem i sektorem rzutów na płycie boiska, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem otoczone klatką ochronną z polem wyrzutu na płytę boiska.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Pszczyńsko-Czechowicka Liga Przełajowa

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia