Park Aktywności

Park Aktywności powstał w miejscu starych nieużytków. Znajduje się około 100 metrów od pszczyńskiego rynku, przy ulicy Bramkowej. W pięknie położonym punkcie, otoczonym wysokimi drzewami znajdą się między innymi: wodny plac zabaw, fontanna w kształcie kuli ziemskiej, huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnie, mała ścianka wspinaczkowa, tyrolka, siłownia zewnętrzna, tężnia, rolkostrada. Jest też dużo ławek i dodatkowe miejsca, w tym leżaki i hamaki, gdzie można będzie mile spędzić czas i odpocząć.

Park Aktywności jest czynny siedem dni w tygodniu:
- w okresie letnim: od 9.00 do 21.00
- w okresie zimowym: od 10.00 do 18.00

Wstęp jest bezpłatny. Na terenie obiektu znajdują się toalety i prysznice. Park Aktywności jest całodobowo nadzorowany i monitorowany.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU AKTYWNOŚCI W PSZCZYNIE PRZY UL. BRAMKOWEJ

1. 1. Przed wejściem na teren Parku Aktywności należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Korzystanie z Parku Aktywności jest równoważne z akceptacją Regulaminu.

2. 1. Obiekt jest czynny 7 dni w tygodniu w okresie letnim, tj. w okresie od 01.04 do 31.10 w godzinach od 9.00 do 21.00, w okresie zimowym, tj. od 01.11 do 31.03 w godzinach od 10.00 do 18.00.

2. 2.Strefa wodna jest czynna w okresie letnim w godzinach od 9.00 do 19.00.

3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3.

4. Z urządzeń znajdujących się na terenie Parku Aktywności należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. W strefie "wodnej":

1) zabrania się wchodzenia w obuwiu brudnym oraz z podeszwą, która może pozostawiać ślady na nawierzchni - dopuszczalne są buty specjalnie przeznaczone do wody, poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność;

2) zabrania się skakania z innych obiektów na elementy urządzeń zabawowych w strefie "wodnej" lub z jej elementów na inne obiekty;

3) zabrania się wstępu osobom posiadającym otwarte rany ciała, cierpiące na choroby zakaźne, w szczególności choroby skóry, itp.;

4) zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia;

5) zabrania się używania detergentów i kosmetyków, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wody;

6) zabrania się wchodzenia zwierzętom do strefy "wodnej";

7) osoby korzystające z niecki obowiązuje strój kąpielowy, a dzieci noszące pieluchy - specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli;

8) wejście do niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik;

9) przed wejściem do niecki głównej zalecane jest umycie ciała pod natryskiem;.

6. Korzystający z toalet mają obowiązek noszenia obuwia.

7. Zabrania się kąpania zwierząt w pomieszczeniach sanitariatów.

8. Wszelkie skaleczenia i urazy powstałe na terenie Parku Aktywności należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

9. Korzystający z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Parku Aktywności.

10. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym także nie stosujące się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Parku Aktywności przez pracowników obsługi.

11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Parku Aktywności tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu elementów Parku Aktywności, w trosce o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników.

12. Rzeczy znalezione na terenie Parku Aktywności należy przekazać obsłudze obiektu,

13. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia Parku Aktywności ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

15. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia