Ośrodek sportów wodnych

OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH jest czynny w okresie od 29 kwietnia do 30 września 2022 roku w godzinach 7.00 - 19.00 (w okresie wakacyjnym 7.00 - 22.00).

cennik
cennik OSW Łąka 2022, zdjęcie nr 1
cennik
cennik OSW Łąka 2022, zdjęcie nr 2
cennik
cennik OSW Łąka 2022, zdjęcie nr 3
cennik
cennik OSW Łąka 2022, zdjęcie nr 4

Zwolnienia z opłat:
§ 6. Zwolnić z opłaty za korzystanie ze stadionu miejskiego, lodowiska, Ośrodka Sportów Wodnych, kompleksu sportowego w Łące przy ul. Turystycznej 21 oraz hali sportowej:
1. jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pszczyna lub wykorzystują obiekty na cele rehabilitacyjne lub charytatywne. Zwolnienie z opłaty wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
2. organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć, objętych współorganizacją lub patronatem Gminy Pszczyna. Zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcie pisemnej umowy;
3. weteranów i weteranów poszkodowanych za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego;
§ 7. Gminna Karta Dużej Rodziny
1. Zapewnia się osobom wymienionym w §1 ust. 1 i ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pszczyna programu "Gminna Karta Dużej Rodziny", ulgę polegającą na umożliwieniu zakupu z 50% zniżką indywidualnych biletów wstępu na obiekty Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
2. Do ulgi o której mowa w ust. 1 mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszą im uprawnione dzieci (minimum 1 dziecko).
3. Ulga nie dotyczy opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego oraz najmu na godziny całych obiektów, np. hali sportowej, stadionu miejskiego oraz pozostałych cen i opłat wymienionych w cenniku.
§ 8. Zniżki i ulgi nie podlegają łączeniu.

INFORMACJE O OŚRODKU

W środę 18 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. Celem projektu było poszerzenie oferty programowej w zakresie turystyki poprzez stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportów wodnych na terenie gminy.

Inwestycja w 75% została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% to środki pochodzące z Budżetu Państwa zaś pozostałe 15% to środki gminne. Wykonawcą inwestycji była firma HB Unibud SA z Czechowic, zaś za wyposażenie Ośrodka w sprzęt sportowy odpowiedzialna była firma Hobby § Ster z Katowic.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 806 783,55zł.
W skutek realizacji projektu powstały: budynek zaplecza, sanitariaty oraz hangar na sprzęt żeglarski. Dodatkowo w skład ośrodka wchodzą: droga dojazdowa, droga wewnętrzna, ogrodzenie, boisko sportowe, parking.

Nagrody i wyróżnienia
Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala Sportu - Nagrody i Wyróżnienia Burmistrza Pszczyny w dziedzinie Sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia