Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień Burmistrza Pszczyny w dziedzinie sportu

2020-12-08, 08:15

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu dla zawodników, trenerów i innych osób za wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej, a także dla innych osób szczególnie zasłużonych w działalność sportową na terenie naszej gminy w 2020 roku.
Prosimy o zapoznanie się ze znowelizowaną Uchwałą Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie.
W załączniku przestawiamy treść nowej Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/347/20 oraz wniosek o przyznanie nagrody i wniosek o przyznanie wyróżnienia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnione wnioski należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznie 2021 roku.

UWAGA:
Do wniosku, obligatoryjnie, załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego ( dotyczy: zawodników i trenerów).

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

"Rodzinny badminton-aktywny rodzic z dzieckiem"

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia