Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

2020-12-07, 08:16

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie zaprasza do składania wniosków o przynanie stypendiów sportowych za osiągnięcia w 2020 roku.
Prosimy o zapoznanie się ze znowelizowaną Uchwałą Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie.
W załączniku przestawiamy treść nowej Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/346/20 oraz wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnione wnioski należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznie 2021 roku.

UWAGA:
Do wniosku, obligatoryjnie, załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego przynależność do kadry narodowej lub osiągnięcie danego wyniku sportowego.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą 2022

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala rozdania nagród w dziedzinie sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia