II PSZCZYŃSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR CARBO ASECURA

2013-06-12, ostatnia aktualizacja 2013-06-20, 11:17

JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ !!!
po raz drugi wystartuje PSZCZYŃSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR CARBO ASECURA.
Zgłosiło się już ponad 650 uczestników.
W pięknych plenerach pszczyńskiego Parku Zamkowego (i nie tylko) będzie można ścigać się na 10 kilometrów. Szczegóły poniżej.

Link do zapisów:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=816

REGULAMIN
II Pszczyńskiego Biegu Ulicznego o Puchar CARBO ASECURA

Organizator : Urząd Miejski w Pszczynie, MORiS w Pszczynie, Carbo Asesura SA
Współorganizacja: Powiatowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, OSP w Pszczynie, Straż Miejska w Pszczynie, Wolontariusze III LO w Pszczynie
Termin i miejsce: 23.06.2013, godz. 12:00, start i meta przy zamku w Pszczynie
Program zawodów: Bieg główny na dystansie 10 km,
Bieg dzieci i młodzieży szkolnej - odrębny regulamin Program minutowy:
10:00 - otwarcie zawodów
10:10 - 11.40 biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych (bieg przedszkolaków z rodzicami oraz dzieci szkół podstawowych w kategoriach: klas I-II, II-VI oraz V-VI) - Park w Pszczynie pętla 500 metrów
12:00 - bieg główny - 10 km
Ok. 13:30 - dekoracje biegu
Trasa:
Dystans 10 km - bez atestu, 1 pętla - 90% asfalt, 10% utwardzona droga gruntowa. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.
Przebieg trasy:
Park w Pszczynie (start przy Zamku) - aleja Park Zamkowy - przecięcie ul. Żorskiej (935) na wysokości Pokazowej Zagrody Żubrów - aleja parkowa do skrzyżowania ulic: Sznelowiec, Cieszyńska (939), Zdrojowa - Zdrojowa - Grzebowiec - Curie Skłodowskiej - Srebrna - Piękna - Księżycowa - Curie Skłodowskiej - Dobrawy - deptak i zejście podziemne pod DW933
(ul. Bielska) - Bednorza - Jagiełły - Korfantego - Bogedaina - Zamenhofa - 3 Maja - Parkowa - Narcyzów - przecięcie ul. Katowickiej - aleja Park Zamkowy (meta przy Zamku).
Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 23.06.2013r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości. Osoby do
18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy i na stronie organizatora www.moris.pszczyna.pl
Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajdować się będzie na stronie www.datasport.pl, www.maratonypolskie.pl i www.moris.pszczyna.pl. W biurze zawodów w dniu startu - plac przy Zamku w Pszczynie - godz. 830 - 1130 - weryfikacja zawodów, wydawanie numerów startowych.
Kontakt z organizatorem - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210-43-57, 032 210-38-77, 664 748 103, email: martynamoris@interia.pl
1. Opłata startowa: Opłata startowa w kwocie 25 zł /brutto/ za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do dnia 14.06.2013r. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Opłata startowa w biurze zawodów 40 zł /brutto/ w dniu 23.06.2013r. W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu zaznaczyć opcję: "płacę w biurze zawodów", a potwierdzenie rejestracji przesłane mailem wydrukować i zabrać ze sobą do biura zawodów. Wpłat można dokonywać na konto UKŻ MORiS Pszczyna, nr konta 70 1160 2202 0000 0001 6739 8458. Na przelewie koniecznie muszą się znaleźć następujące informacje: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, z dopiskiem "opłata startowa Bieg 2013". Jeśli zawodnik uiści opłatę przelewem do 14.06.2013 otrzyma numer startowy z imieniem oraz koszulkę techniczną. Jeżeli otrzymamy opłatę po 14.06.2013 zawodnik otrzyma numer startowy bez imienia oraz koszulkę techniczną (zostanie dosłana w ciągu 1 miesiąca od zakończenia biegu)
Klasyfikacja: Kobiety: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych:
K 20 ( 16 - 29 lat)
K 30 ( 30 - 39 lat)
K 40 ( 40 - 49 lat)
K 50 (50 - i powyżej)
Mężczyźni: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych:
M 20 ( 16 - 29 lat)
M 30 ( 30 - 39 lat)
M 40 ( 40 - 49 lat)
M 50 (50 - i powyżej )

Dodatkowe kategorie:
Urzędnicy
Księża
Ubezpieczeniowcy

Nagrody: Mężczyzn generalna - nagrodzonych zostanie 6 najlepszych zawodników
I miejsce 600 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 200 zł
VI miejsce 200 zł
Kobiety generalna - nagrodzonych zostanie 6 najlepszych zawodniczek
I miejsce 600 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 200 zł
VI miejsce 200 zł
W kategoriach
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł
Najstarszy, najmłodszy zawodnik, Najstarsza, najmłodsza zawodniczka (który ukończy bieg) - nagroda rzeczowa
Najlepsza, najlepszy zawodnik z Pszczyny: puchar + nagroda rzeczowa
Kategoria urzędników: puchar + nagrodę rzeczową
Kategoria księża: puchar + nagroda rzeczowa
Kategoria ubezpieczeniowiec: puchar + nagroda rzeczowa

Organizator zapewnia medale dla pierwszych 400 zawodników. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg, a nie otrzymali medalu na mecie otrzymają go pocztą, na koszt organizatora do 1 miesiąca od zakończenia biegu.
Wyżywienie: Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny, woda na mecie i półmetku
Komunikat końcowy: Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach , www.datasport.pl, www.maratonypolskie.pl i www.moris.pszczyna.pl
Postanowienia Końcowe:
- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
- organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu
- szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu -Hala sportowa MORiS Pszczyna
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę
- zawodników obowiązuje strój sportowy
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie.

Mapa biegu:
mapa biegu Carbo Asecura 2013

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Pszczyńsko-Czechowicka Liga Przełajowa

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia