Zarządzenie Nr SG.0050.1149.2021 MORiS.2010.3.2021 Burmistrza Pszczyny z dnia 4.05.2021

2021-05-05, 11:07

Do pobrania

Zarządzenie Nr SG.0050.1149.2021 MORIS.2010.3.2021 Burmistrza Pszczyny z dnia 4.05.2021r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.

z 1
z2
z3
z4
z5
z6
z7

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia