XVI Wigilijny Turniej Tenisa Stołowego

2014-12-03, 08:11

Komitet Organizacyjny XVI Wigilijnego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym w Żorach zaprasza do udziału w kolejnym turnieju.

1. TERMIN: 29-30 grudnia 2014 r.

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10.

3. UCZESTNICY:
W turnieju mogą brać udział:

* amatorzy tenisa stołowego, czyli niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS), tj. osoby indywidualne, reprezentacje szkół, organizacji, stowarzyszeń, powiatów, miast, sołectw, OSiRów, itp.

* zrzeszeni - osoby posiadające licencję PZTS, tj. zawodnicy klubów sportowych (miejskich, uczniowskich, itp.) startujący w rozgrywkach PZTS, czy Śl.ZTS.

Weryfikacja przydziału do kategorii nastąpi po nadesłaniu zgłoszeń przez głównego sędziego - Jana Kaczyńskiego.

4. KATEGORIE:

TERMIN 29.12.2014 r.

Kategoria Płeć Rocznik
Status

A dziewczęta 2006 i młodsze open (amatorzy i zrzeszeni)
B chłopcy 2006 i młodsi open (amatorzy i zrzeszeni)
C dziewczęta 2004-2005 open (amatorzy i zrzeszeni)
D chłopcy 2004-2005 open (amatorzy i zrzeszeni)
E dziewczęta 2001-2003 amatorzy
F chłopcy 2001-2003 amatorzy


TERMIN 30.12.2014 r.

Kategoria Płeć Rocznik
Status

G dziewczęta 2001-2003 open (amatorzy i zrzeszeni)
H chłopcy 2001-2003 open (amatorzy i zrzeszeni)
I dziewczęta 1999-2000 amatorzy
J chłopcy 1999-2000 amatorzy
K dziewczęta 1999-2000 open (amatorzy i zrzeszeni)
L chłopcy 1999-2000 open (amatorzy i zrzeszeni)

* każdy zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii z wyżej wymienionych.

5. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
* 8.30 - 9.45 rejestracja uczestników,
* 9.45 odprawa techniczna,
* 10.00 oficjalne otwarcie,
* początek gier eliminacyjnych o godzinie 10.15; finały z udziałem ośmiu najlepszych zawodników rozegrane zostaną w każdym dniu bezpośrednio po zakończeniu eliminacji,
* każdy z uczestników winien zapoznać się z regulaminem zawodów, który jest dostępny na stronie www.mosir.zory.pl

6.ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
napój, baton regeneracyjny, puchary za miejsca I - III, nagrody rzeczowe za miejsca I - III, dyplomy i medale za miejsca I - VIII.

7. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej: www.mosir.zory.pl:
- drogą elektroniczną, pobrany formularz należy wypełnić i przesłać na adres : mosir@mosir.zory.pl,
- faksem pod numerem telefonu: Hala Widowiskowo-sportowa, ul. Folwarecka 10, 44-240 Żory, tel./fax.: (32) 43 41 172, 43 43 081
w terminie do dnia 22.12.2014 r. do godz. 12.00.

Objęcie Honorowego Patronatu nad XVI Wigilijnym Turniejem Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym zapowiedzieli:

* Marszałek Województwa Śląskiego - Mirosław Sekuła,
* Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber,
* Prezes PZTS - Wojciech Waldowski,
* Senator RP ? - Adam Ździebło
oraz Prezydenci i Burmistrzowie Miast: Żory, Rybnika, Jastrzębia, Wodzisławia, Mikołowa, Pszczyny, Czerwonki-Leszczyny, Orzesza.
Patronat medialny - TVP 3 Katowice, Radio "90", Tygodnik regionalny "Nowiny" oraz "Dziennik zachodni".

Za komitet organizacyjny

Arkadiusz Stanula
Dyrektor MOSiR Żory

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny

Najnowszy film

ĆWICZ W DOMU

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia