Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2022 rok

2022-12-01, 13:02

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia w 2022 roku.
Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie.
W załączniku przestawiamy treść nowej Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/346/20 oraz wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnione wnioski należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 9 stycznia 2023 roku.
UWAGA:
Do wniosku, obligatoryjnie, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia