Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 24.05.2013

2013-06-21, 07:32

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22.

MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel /32/ 210 38 77 fax. /32/ 210 38 77 wew. 24
www.moris.pszczyna,pl, www.bip.pszczyna.pl


OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przetarg nieograniczony z dnia 24.05.2013r.

Wykonanie remontu w budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22


Kryterium oceny i punktacji ofert była:

cena - 100%

Liczba złożonych ofert: 2

1. P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec, 34-120 Andrychów, Roczyny, ul. Zarzeczna 50A
Cena oferty: 64.318,86 zł brutto

2. F.H.U. "Dekormal" Kłaptocz Mirosław, 43-300 Bielsko Biała, ul. Jutrzenki 33b
Cena oferty: 89.803,89 zł bruttoWybrana oferta: P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec, 34-120 Andrychów,
Roczyny, ul. Zarzeczna 50A
Cena oferty: 64.318,86 zł brutto

słownie: sześćdziesiątczterytysiącetrzystaosiemnaściezłotych 86/100


Dyrektor MORiS
Dariusz Zuber

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Budzenie Św. Mikołaja

Najnowszy film

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą - wywiady z Gośćmi!!!

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia