Wyniki przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży

2012-09-26, 14:06

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe.

MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel /32/ 210 38 77 fax. /32/ 210 43 57 wew. 24
www.moris.pszczyna.pl, www.bip.pszczyna.pl

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzetarg nieograniczony z dnia 14.09.2012r.

Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe
Słownik CPV 0 11 72 00 - 3 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Jedynym kryterium oceny i punktacji ofert była cena. Wybrana oferta jest najtańsza.

Liczba złożonych ofert: 1


1. Firma Handlowo - Usługowa "BETA" Benedykt Wiktorczyk, 43-200 Pszczyna, ul. Bratnia 16


Wybrana oferta: FHU BETA Benedykt Wiktorczyk, ul. Bratnia 16, 43-200 Pszczyna

Cena oferty:
a) Cena z 1 km przejazdu busem 20-osobowym + cenę za 1 godzinę postojową

netto: 2,50 zł/km oraz 30zł/godz.
podatek VAT 8%: 0,20zł i 2,40zł
brutto: 2,70zł/km i 32,40zł/godz
słownie brutto: dwazłote 70/100 za km i trzydzieścidwazłote 40/100 za godzinę
b) Cena za 1 km przejazdu autokarem 50-osobowym + cenę za 1 godzinę postojową
netto: 4,00 zł/km oraz 37zł/godz.
podatek VAT 8%: 0,32zł i 2,96zł
brutto: 4,32zł/km i 39,96zł/godz
słownie brutto: czteryzłote 32/100 za km i trzydzieścidziewięć 96/100 za godzinę


Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
w dniu 14.09.2012 roku Nr 348046-2012 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=348046&rok=2012-09-14

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala rozdania nagród w dziedzinie sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia