LODOWISKO

2017-11-30, ostatnia aktualizacja 2017-12-29, 09:17

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie zaprasza do korzystania z lodowiska. Już w piątek 1 grudnia zapraszamy od godziny 15.00.

Otwarcie lodowiska w piątek 1 grudniaLODOWISKO DLA SZKÓŁ

Zajęcia można prowadzić od poniedziałku do piątku : od 8:00 do 14:00 ( ostatnie wejście o godzinie 13:00) od 4 grudnia 2017 roku do 2 marca 2018 roku
Rezerwacja : lodowisko - 32/724 94 17

Wejście na lodowisko : 10 zł/miesiąc
Wypożyczenie łyżew: 10zł/miesiąc*
Wejście na lodowisko : o pełnych godzinach

* ze względu na ograniczoną ilość łyżew prosimy (w miarę możliwości) o zabieranie swojego sprzętu.

----------------------------------------------------------------------------------

Godziny otwarcia ogólnodostępne:

poniedziałek - 15.00 - 20.00
wtorek: 17.00 - 20.00
środa: 15.00 - 20.00
czwartek: 17.00 - 20.00
piątek: 15.00 - 22.00
sobota, niedziela: 11.00 - 22.00

przerwa techniczna codziennie od 14.00 do 15.00

Wejście na lodowisko o pełnych godzinach.
Czas korzystania z lodowiska 45 minut.


Administrator: MORiS Pszczyna
telefon na lodowisko: 32 724 94 17 (rezerwacje)
----------------------------------------------------------------------------------

szkółka łyżwiarska:
zajęcia odbędą się: 9,10,16,17,30 i 31 grudnia 2017 (sobota i niedziela)
godzina: 9.00 - 11.00

szkółka hokejowa:
zajęcia odbędą się: 12,14,19 i 21 grudnia (wtorki i czwartki)
godzina: 15.00 - 17.00

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia są bezpłatne. Uczestnicy muszą wykupić wstęp na lodowisko i ew. wypożyczenie łyżew.----------------------------------------------------------------------------------

CENNIK
1) Bilet wstępu - 5zł/os/godz.*
2) Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży, emerytów i rencistów - 3zł/os/godz.*
3) Karnet 10 jazd normalny - 45zł*
4) Karnet 10 jazd ulgowy - 25zł*
5) Wypożyczenie łyżew - 4zł/godzina
6) Ostrzenie łyżew - 7zł/para
7) Wynajem płyty lodowiska - 400zł/godz.
8) Wypożyczenie sprzętu do curlingu - 100zł/godzina
9) Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Pszczyna w ramach prowadzonych na lodowisku zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych - opłata zryczałtowana - 10zł/miesięcznie
10) Wypożyczenie łyżew w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych - opłata zryczałtowana - 10zł/miesięcznie

* z kartą dużej rodziny ulga 50%

GKDR
----------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W PSZCZYNIE

1. Lodowisko jest otwarte w okresie od listopada do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, zwanym dalej ?zarządzającym?. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Na lodowisku może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej ?porządkowym? ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-ego roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
5. Korzystać z lodowiska można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją.
6. Na lodowisku należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego.
7. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów i porządkowych.
8. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.
9. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
10. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania
2) jazdy z dziećmi na rękach
3) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
4) wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami
5) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych, żrących i innych
6) rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
7) siadania na bandach lodowiska
8) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu
9) wnoszenia telefonów komórkowych, walkmanów i innych tego typu urządzeń.
11. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać porządkowemu.
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego - tel. 032/210-38-77 lub Policję - tel. 997 (112).
13. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
14. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XII Memoriał im. Kazimierza Gazdy

42. Międzynarodowy Beskidzki Rajd pojazdów Zabytkowych

III Festiwal Sportu i Rekreacji

Najnowszy film

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą - wywiady z Gośćmi!!!

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia