X Memoriał Kazimierza Gazdy, Eliminacje Mistrzostw Polski i Kryterium Kolarskie

2017-07-12, 14:10

X MEMORIAŁ KAZIMIERZA GAZDY ORAZ ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI W KRYTERIUM KOLARSKIM NA RYNKU W PSZCZYNIE POD PATRONATEM BURMISTRZA PSZCZYNY I STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
Pszczyna, 23 lipiec 2017r.

Wyścig kolarski rozgrywany w formie kryterium, jest najbardziej widowiskowym spektaklem kolarstwa szosowego.
Na okrążeniu o długości 1400 metrów przebiegającego ulicami Rynek, Chrobrego, Kopernika, Bielska, Wojska Polskiego, gdzie meta i start znajdują się na Pszczyńskim Rynku gromadzą się setki kibiców, dopingujących uczestników zawodów, najlepszych Polskich kolarzy, kolarzy zagranicznych oraz uczestniczących w zabawie rowerowej dzieci i młodzieży wraz z rodzinami, którzy to startować będą w wyścigach dla niezrzeszonych w klubach kolarskich. Kolarze w zależności od kategorii wiekowej od kilku do kilkudziesięciu razy będą pokonywali okrążenia przez Pszczyński Rynek na którym będą finiszowali, co gwarantuje widowiskową walkę na każdym etapie wyścigu, zdobywając punkty do łącznej klasyfikacji, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów na finiszach.

m

X MEMORIAŁ KAZIMIERZA GAZDY ORAZ ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI W KRYTERIUM KOLARSKIM NA RYNKU W PSZCZYNIE
POD PATRONATEM BURMISTRZA PSZCZYNY I STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
Pszczyna, 23 lipiec 2017r.


I. CEL WYŚCIGU
? promocja miasta Pszczyna
? popularyzacja kolarstwa szosowego
? popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży

II. TERMIN I MIEJSCE:
Zbiórka do wyścigu w dniu 23.07.2017r w godz. od 08.00 do 09.50, elita do godziny przed startem w miejscowości PSZCZYNA-przy starcie i mecie wyścigu Rynek w Pszczynie ,
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ulicami : Rynek, Chrobrego, Kopernika, Bielska, Wojska Polskiego, Rynek (runda 1400 m)
Start pierwszej kategorii o godzinie 10.00
Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.19.00

III. ORGANIZATORZY:
MORIS Pszczyna, Urząd Miejski w Pszczynie, LK UKS Pszczyna

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:
Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowani startujący
w następujących kategoriach:

ŻAK i ŻAKINIA /na kreskę/ 4 okrażenia start około godz. 10.00
MŁODZICZKA 5 okrażeń start około godz. 10.15
MŁODZIK /kryt/ 8 okrążeń start około godz. 10.30
J.MŁODSZA /kryt/ 10 okrążeń start około godz. 10.50
J.MŁODSZY/kryt/ 14 okrążeń start około godz. 11,30
ELITA KOBIET i JUNIORKA 25 okrążeń start około godz. 12,15
JUNIOR/kryt/ 25 okrążeń start około godz. 15.30
ELITA, ORLIK, /kryt/ 30 okrążeń start około godz. 16.00
CYKLOSPORT/MASTERS/ dwie kat-do 45 lat 12 okrążeń start około godz. 17.00,
i osobno powyżej 45 lat 6 okrążeń pow.45 lat

-w kategoriach licencjonowanych możliwe jest łączenie poszczególnych kategorii wiekowych w zależności od frekwencji
-w godz od 14.00 do 15.30 rozegrane zostaną zawody szkolne oraz prezentacja VIP - osobna impreza poza przepisami PZKol

Zasady punktacji: w kat młodzik,młodziczka,j.mł,j.młodsza co drugie okr punkt 5,3,2,1 a pozostałe okr 2,1 w pozostałych kat zgodnie z przepisami dot EMP w Kryterium- co piąta runda 5-3-2-1,reszta okr 2,1
we wszystkich kategoriach ostatnie okrążenie punktowane podwójnie.

V. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przed rozpoczęciem wyścigu w biurze zawodów ,kontakt z organizatorem: tel. kom. 606124362 e-mail klod1964@wp.pl


VI. NAGRODY
W każdej kategorii przewiduje się nagrody od 1-go do 3-go miejsca, które przedstawione zostaną przed startem. W kat elita i orlik nagrody oddzielne natomiast kat cyklosport walczy o nagrody z masters, klasyfikacja wspólna w kat do 45 lat.

VII. FINANSOWANIE
W kategoriach do juniora zarówno chłopców jak i dziewcząt nie przewiduje się opłat startowych
Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby i sami uczestnicy
Koszty organizacyjne pokrywa organizator

VIII. KARY
W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i
porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
? Wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym w poszczególnych kategoriach, pomiędzy wyścigami ruch w porozumieniu ze służbami porządkowymi będzie udrażniany
? zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
? organizator nie ubezpiecza uczestników a jedynie wyścig organizacyjnie
? organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora
? organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we
wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie
? Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy Śląski związek Kolarski w porozumieniu
z PZKOL

X. SZPITAL
Szpital w Pszczynie
Pszczyna ul. Antesa 11
tel. +48(32)2103021 pogotowie 999
REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY W RAMACH "X MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY" RYNEK W PSZCZYNIE 23 LIPIEC 2017r


I. CEL WYŚCIGU
? promocja miasta Pszczyna
? popularyzacja kolarstwa szosowego
? popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zdrowego spędzania wolnego czasu


II. TERMIN I MIEJSCE:
Zbiórka do zawodów w dniu 23.07.2017r w miejscowości PSZCZYNA- ul. Rynek w godz. od 12.00 do 13.50
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1400 m) w kat przedszkolaków dystans 500/300m
Start pierwszej kategorii szkolnej o godzinie 14.00

III. ORGANIZATORZY:
Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM Pszczyna, Citroen Auto Gazda Michał Gazda

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

Przedszkolaki (rocznik 2010 i młodsi; Klasy I - II (roczniki 2009-2008), klasy III i IV (roczniki 2007-2006), klasy V i VI (roczniki 2005-2004), gimnazjum (roczniki 2003-2001)

12.00-13.50 przyjmowanie zgłoszeń uczestników

KL 5-6 i GIMNAZJUM 3 okrążenia start około godz. 14.00,dziewczyny i chłopcy - osobna klasyfikacja
KL 3-4 2 okrążenia start około godz. 14.15,dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
KL 1-2 1 okrążenie start około godz. 14.30 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
PRZEDSZKOLAKI - 500m start około godz. 14.45 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
Przewiduje się wśród przedszkolaków kat. rowerki biegowe i rowerki z podpórkami na dystansach do 300m
-uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna
-uczestnicy mają obowiązek staru na sprawnych rowerach /górale / oraz obowiazek startu
w kaskach rowerowych
-organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora

V. NAGRODY
- w każdej kategorii przewiduje się nagrody , dyplomy,medale dla pierwszych trzech zawodników na mecie
- w kategorii przedszkolaki i kl. 1-2 przewiduje się upominki dla wszystkich uczestników zawodów
- we wszystkich kategoriach nagradzane będą osobno dziewczyny i chłopcy

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala rozdania nagród w dziedzinie sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia