XV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy w Pszczynie pod patronatem Burmistrza Dariusza Skrobola

2019-07-09, 11:51

9 lipca rozpoczął się XV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola.

Zawody rozgrywane będą w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie, w czterech grupach wiekowych.

Ostateczne wyniki poznamy 14 lipca.

Organizatorzy
* Urząd Miejski w Pszczynie,
* Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie,
* Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe

Cele turnieju

* Turniej Sportowy o charakterze integracyjnym promujący szachy na terenie Pszczyny i okolic.
* Umożliwienie zdobycia okręgowych kategorii szachowych.

Termin i miejsce
* 9-14 lipca 2019r. - Hala Sportowa MORiS ul. Basztowa 4

System rozgrywek
* Grupy A i B - 9 rund, tempo gry P-90? + 30 sekund na ruch.
* Grupy C i D - 9 rund, tempo gry P-60?

Zgłoszenia

* bezpośrednio na stronę: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
* mailowo na adres: wiatr.maria@gmail.com

Inne sprawy organizacyjne

* W przypadku małej ilości zgłoszeń poszczególne grupy mogą zostać połączone
* Ilość nagród w poszczególnych grupach uzależniona jest od ilości uczestników i może ulec zwiększeniu
* Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
* Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
* W przypadku zgłoszenia przez klub 15 i więcej zawodników wpisowe dla tych zawodników ulega zmniejszeniu o 10%
* Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Szczegóły w załączniku.
Zapraszamy

szachy piony

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny

Najnowszy film

ĆWICZ W DOMU

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia