Puchar LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW - wyniki

2018-06-05, ostatnia aktualizacja 2018-07-03, 11:48

W Czarkowie rozegrano Puchar Ligi Orlików i Młodzików.
Wśród Orlików najlepiej zaprezentowała się drużyna LKS Brzeźce. Najlepszymi Młodzikami okazali się chłopcy z AP 21 Łąka.

Orliki grały także o kwalifikacje do XX Turnieju o Puchar Burmistrza Pszczyny.
Puchar Ligi Orlików 16 - końcowe
Puchar Ligi Młodzików 17 - końcowePuchar Ligi Orlików 16
Puchar Ligi Młodzików 17

REGULAMIN
Pucharu LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW
w sezonie 2017/ 2018


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Pucharu Pszczyńskiej Ligi Orlików i Młodzików jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie. Partnerem jest LKS Czarków.
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole.
4. Za rzeczy oraz inne przedmioty na obiekcie - organizator rozgrywek NIE ODPOWIADA.
5. W sezonie 2017/ 2018 obowiązują roczniki: Młodzicy -2005/ 2006, Orliki - 2007 i młodsi.
6. Turniej Orlików będzie rozgrywany także jako Puchar Lata - eliminacje do XX Turnieju Orlików o Puchar Burmistrza Pszczyny. 4 najlepsze drużyny będą reprezentować naszą Gminę podczas rozgrywek w trakcie Dni Pszczyny. Piąta drużyna turnieju o Puchar Ligi będzie jednocześnie rezerwową do turnieju XX TOoPBP.

MIEJSCE, SYSTEM I TERMINY ROZGRYWANIA
1. MIEJSCE: Boisko LKS Czarków, ul. Powstańców Śląskich 24.
2. TERMINY:
16.06.2018 (sobota) - Orliki
17.06.2018 (niedziela) - Młodzicy


ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

- Termin i sposób zgłoszeń: 08.06.2017 godz. 15:00 - telefonicznie, 32 210 38 77 lub
10.06.2017 godz. 22:00 - pocztą elektroniczną, moris@pszczyna.pl
- W rozgrywkach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki w odpowiednich kategoriach wiekowych: Młodzicy - roczniki 2005 i 2006 (dziewczynki 2004 i młodsze), Orliki - rocznik 2007 i młodsi.
- Badania lekarskie- obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne są kluby zgłaszające zawodników.
- Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.
- Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12
- W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
- Drużyna musi posiadać jednolite stroje sportowe, opatrzone numerami.

- W turnieju finałowym Organizator wyłoni najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.

- Wyniki tego turnieju nie będą wliczane do klasyfikacji końcowej Ligi.

ZARYS PRZEPISÓW:
- Zmiany zawodników dokonywane są "w locie" (tzw. zmiany hokejowe) i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska). Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
- Wyrzut z autu: zza boiska, oburącz, zza głowy;
- Zmianę bramkarza należy zgłaszać do sędziego zawodów.

CZAS GRY meczu wynosi 12 minut.

ORGANIZATOR ROZGRYWEK ZAPEWNIA:
1. Obsadę sędziowską;
2. Opiekę pielęgniarsko-medyczną;
3. Piłki do gry.
4. Puchary

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Sugerowany: grupowo-pucharowo.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się rozgrywki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
4. Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną jest jedyną podstawą rozgrywek.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.
6. Ubezpieczenie - zgodnie z art. 52 ust. Z dnia 18 stycznia 1996 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.

Najnowszy film

Mistrzostwa Pszczyny i Ziemi Pszczyńskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia