Otwarty konkurs ofert na 2015 "Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży ... - część II"

2015-03-09, 09:32

Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna pn. "Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu i udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych - część II".
1. Zadania w zakresie upowszechniania żeglarstwa i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży - 8.000zł
2. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej w sołectwie Czarków - 9.500zł
3. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej w sołectwie Piasek - 9.500zł
4. Zadania w zakresie upowszechniania piłki nożnej dziewcząt w gminie Pszczyna - 6.000zł.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od 07.04.2015 do 30.11.2015 roku.
Termin składania ofert: do dnia 30.03.2015 roku na adres: bezpośrednio w Miejskim Ośrodek Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4, pok. 11, lub za pośrednictwem poczty.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MORiS-u.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie, wzór oferty oraz regulamin konkursu do pobrania z załączników.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

GP Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

III Festiwal Sportu i Rekreacji

Najnowszy film

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą - wywiady z Gośćmi!!!

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia