KRYTERIUM KOLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY W RAMACH MEMORIAŁU BRACI KAZIMIERZA I STANISŁAWA GAZDÓW

2021-07-13, 08:00

Już w najbliższą niedzielę (18 lipca 2021) od godziny 10.30 odbędzie się wyścig kolarski rozgrywany w formie kryterium. Jest to najbardziej widowiskowy spektakl kolarstwa szosowego.

Na okrążeniu o długości 1600 metrów przebiegającego ulicami Rynek, Chrobrego, Kopernika, Bielska, Wojska Polskiego, gdzie meta i start znajdują się na Pszczyńskim Rynku gromadzą się setki kibiców, dopingujących uczestników zawodów, najlepszych Polskich kolarzy, kolarzy zagranicznych oraz uczestniczących w zabawie rowerowej dzieci i młodzieży wraz z rodzinami, którzy to startować będą w wyścigach dla niezrzeszonych w klubach kolarskich. Kolarze w zależności od kategorii wiekowej od kilku do kilkudziesięciu razy będą pokonywali okrążenia przez Pszczyński Rynek na którym będą finiszowali, co gwarantuje widowiskową walkę na każdym etapie wyścigu, zdobywając punkty do łącznej klasyfikacji, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów na finiszach.

Program kryterium kolarskiego:
program

Od godziny 16.00 rozegrane zostaną zawody szkolne oraz rajd rowerowy.

REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH DLA DZIECI NIEZRZESZONYCH W KLUBACH KOLARSKICH

Przedszkolaki (rocznik 2014 i młodsi z podziałem na chłopców i dziewczynki oraz rowerki biegowe oraz z podpórkami, i rowery klasyczne, następnie (roczniki 2013-2012), (roczniki 2011-2010), (roczniki 2009-2008), (roczniki 2007-2006)

14.00-16.00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników

roczniki 2007-2006; roczniki 2009-2008 - 3 okrążenia start około godz. 16.00,dziewczyny i chłopcy - osobna klasyfikacja

roczniki 2011-2010 - 2 okrążenia start około godz. 16.15 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

roczniki 2013-2012 - 1 okrążenie start około godz. 16.30 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

PRZEDSZKOLAKI - 500m start około godz. 16.45 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja

Przewiduje się wśród przedszkolaków kat. rowerki biegowe i rowerki z podpórkami na dystansach do 300m

-uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna

-uczestnicy mają obowiązek startu na sprawnych rowerach /górale z grubymi oponami / oraz obowiązek startu w kaskach rowerowych

-organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby które nie wynikają z winy organizatora

V. NAGRODY
- w każdej kategorii przewiduje się nagrody , dyplomy, medale dla zawodników na mecie
- w kategorii przedszkolaki i roczników 2013-2012 przewiduje się upominki dla wszystkich uczestników zawodów
- we wszystkich kategoriach nagradzane będą osobno dziewczyny i chłopcy

TRZECI PSZCZYŃSKI RAJD ROWEROWY DLA WSZYSTKICH JAKO IMPREZA TOWARZYSZĄCA


Zbiórka i zapisy do rajdu rowerowego w dniu 18.07.2021r w godz. od 14.00 do 17.00 w miejscowości PSZCZYNA- RYNEK
Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1600 m) dla wszystkich poruszających się na dowolnych rowerach a chcących wziąć w nim udział
Start około godziny 17.00 na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1600 metrów

III. ORGANIZATORZY:
Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM Pszczyna, Auto Gazda Group -Michał Gazda

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU:

Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1600 m) dla wszystkich poruszających się na rowerach a chcących wziąć w nim udział niezależnie od wieku
Start około godziny 17.00 na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1600 metrów
14.00-17.00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników

-uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna

-uczestnicy mają obowiązek startu na sprawnych rowerach oraz obowiązek startu w kaskach rowerowych

-organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu a jedynie imprezę organizacyjnie

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników bądź inne osoby które nie wynikają z winy organizatora

V. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy rajdu wezmą udział w konkursie na najlepsze hasło reklamowe firmy AUTO-GAZDA GRUP , a zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci nowego roweru ufundowanego przez sponsora wyścigu.REGULAMIN KRYTERIUM KOLARSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY W RAMACH MEMORIAŁU BRACI KAZIMIERZA I STANISŁAWA GAZDÓW


I. CEL WYŚCIGU
promocja miasta i gminy Pszczyna
popularyzacja kolarstwa szosowego
popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom w społeczeństwie
II. TERMIN I MIEJSCE
Start i meta wyścigu - Rynek w Pszczynie
Biuro wyścigu w namiocie MORIS Pszczyna na płycie rynku w godz. od 08.30 do 10.00
Start pierwszej kategorii o godzinie 10.30 a przewidywany czas zakończenia zawodów godz.18:30. Odprawa techniczna o godz. 10:00 w okolicach linii startu - mety.
Trasa okrężna o długości 1600 m ulicami: Rynek, Chrobrego, Kopernika, Bielska, Wojska Polskiego, Rynek (w czasie trwania wyścigu całkowicie zamknięta)
III. ORGANIZATORZY
MORIS Pszczyna, Urząd Miejski w Pszczynie, LK UKS Pszczyna, Michał Gazda AUTO-GAZDA GROUP
Dyrektor wyścigu Klaudiusz Migdoł, email: klod1964@wp.pl, tel. 606124362
IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW
Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowani posiadający licencje na 2021 rok oraz zaświadczenie lekarskie, oraz amatorzy bez licencji.
Wyścig zostanie rozegrany w formie kryterium kolarskiego z następującymi zasadami punktacji: w kategoriach do j.młodszego każde okrążenie punktacja 5,3,2,1 ostatnie okrążenie punktowane podwójnie. W kategoriach od juniora co drugie okr 5,3,2,1 i ostatnie podwójnie punktowane.

program

W kategoriach licencjonowanych możliwe jest łączenie poszczególnych kategori wiekowych, w zależności od frekwencji co może wiązać się z przesunięciami czasowymi startów poszczególnych kategorii
W godz od 16.00 do 18.30 rozegrane zostaną zawody szkolne oraz rajd rowerowy - impreza poza przepisami PZKol
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do dnia 16.07.2021 16:00: https://dostartu.pl/kryterium-kolarskie-o-puchar-burmistrza-pszczyny-w-ramach-xiii-memoria-u-braci-stanis-awa-oraz-kazi-v5939
VI. NAGRODY
W każdym wyścigu przewiduje się puchary za pierwsze miejsce oraz nagrody od 1-go do 3-go miejsca,w kat łączonych nagrody osobne które przedstawione zostaną przed startem.Dekoracje między kategoriami.
VII. FINANSOWANIE
W kategoriach od żaka do orklika zarówno chłopców jak i dziewcząt nie przewiduje się opłat startowych
Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby i sami uczestnicy
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Opłaty startowe w kat masters i amator 30zł płatne na miejscu
VIII. KARY
W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i
porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepismi PZKol.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników a jedynie wyścig organizacyjnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora. Oorganizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie. Kontrola dopingowa w wyznaczonym miejscu zgodnie z przepisami PZKOL i UCI.
X. SZPITAL
Szpital w Pszczynie, Pszczyna ul. Antesa 11 tel. +48(32)2103021 pogotowie 999

plakat

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

"Rodzinny badminton-aktywny rodzic z dzieckiem"

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia