XI MEMORIAŁ im. KAZIMIERZA GAZDY 22.07.2018 Pszczyna

2018-07-05, 12:08

KRYTERIUM KOLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY ORAZ PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO W RAMACH XI MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY 2018
22.07.2018 Pszczyna

kolarstwo


KRYTERIUM KOLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY ORAZ PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO W RAMACH XI MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY

Pszczyna, 22 lipca 2018 r.

I. CEL WYŚCIGU
promocja miasta Pszczyna oraz Powiatu Pszczyńskiego
popularyzacja kolarstwa szosowego
popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży

II. TERMIN I MIEJSCE:
Zbiórka do wyścigu w dniu 22.07.2018r w godz. od 08.00 do 09.50, elita do godziny przed startem w miejscowości PSZCZYNA-przy starcie i mecie wyścigu ul. 3-go Maja w Pszczynie ,
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ulicami : start i meta ul. 3-go Maja, następnie Plac Zwycięstwa i Wolności, Tadeusza Kościuszki, Bogedaina, Kopernika ,Dworcowa, 3-go Maja (runda 1500 m)
Start pierwszej kategorii o godzinie 10.00
Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.19.00

III. ORGANIZATORZY:
MORIS Pszczyna, Urząd Miejski w Pszczynie, LK UKS Pszczyna,Posir Pszczyna oraz Michał Gazda AUTO-GAZDA GROUP

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:
Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowani startujący w następujących
kategoriach:
ŻAK i ŻAKINIA /na kreskę/ 4 okrażenia start około godz. 10.00
MŁODZICZKA 5 okrażeń start około godz. 10.15
MŁODZIK /kryt/ 8 okrążeń start około godz. 10.30
J.MŁODSZA /kryt/ 10 okrążeń start około godz. 10.50
J.MŁODSZY/kryt/ 14 okrążeń start około godz. 11,30
ELITA KOBIET i JUNIORKA 25 okrążeń start około godz. 12,15
JUNIOR/kryt/ 25 okrążeń start około godz. 15.30
ELITA, ORLIK, /kryt/ 30 okrążeń start około godz. 16.00
CYKLOSPORT/MASTERS/ AMATOR bez licencji/ dwie kat-do 45 lat i osobno powyżej 45 lat
12 okrążeń start około godz. 17.00, / 6 okrążeń pow.45 lat/
-w kategoriach licencjonowanych możliwe jest łączenie poszczególnych kategori wiekowych,w zależności od frekwencji
-w godz od 13.00 do 15.30 rozegrane zostaną zawody szkolne oraz VIP - osobna impreza poza przepisami PZKol
Zasady punktacji: w kat młodzik,młodziczka,j.mł,j.młodsza co drugie okr punkt 5,3,2,1 a pozostałe okr 2,1 w pozostałych kat zgodnie z przepisami dot EMP w Kryterium- co piąta runda 5-3-2-1,reszta okr 2,1 we wszystkich kategoriach ostatnie okrążenie punktowane podwójnie

V. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przed rozpoczęciem wyścigu w biurze zawodów ,kontakt z organizatorem: tel. kom. 606124362 e-mail klod1964@wp.pl

VI. NAGRODY
W każdej kategorii przewiduje się nagrody od 1-go do 3-go miejsca, które przedstawione zostaną przed startem. W kat elita i orlik nagrody oddzielne natomiast kat cyklosport walczy o nagrody z masters, klasyfikacja wspólna w kat do 45 lat.

VII. FINANSOWANIE
W kategoriach do juniora zarówno chłopców jak i dziewcząt nie przewiduje się opłat startowych
Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby i sami uczestnicy
Koszty organizacyjne pokrywa organizator/ opłaty startowe w kat cylkosport , masters ,amator 20zł

VIII. KARY
W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i
porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
organizator nie ubezpiecza uczestników a jedynie wyścig organizacyjnie
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora
organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we
wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie
Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy Śląski związek Kolarski w porozumieniu z PZKOL

X. SZPITAL
Szpital w Pszczynie
Pszczyna ul. Antesa 11 tel. +48(32)2103021 pogotowie 999REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY ORAZ PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO W RAMACH "XI MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY"
Pszczyna, 22 Lipca 2018

I. CEL WYŚCIGU
promocja miasta Pszczyna oraz Powiatu Pszczyńskiego
popularyzacja kolarstwa szosowego
popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zdrowego spędzania wolnego czasu


II. TERMIN I MIEJSCE:
Zbiórka do zawodów w dniu 22.07.2018r w miejscowości PSZCZYNA- UL. 3-GO MAJA
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1500 m) w kat przedszkolaków dystans 500/300m
Start pierwszej kategorii szkolnej o godzinie 13.00

III. ORGANIZATORZY:
Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM Pszczyna, POSIR Pszczyna, Auto Gazda Group -Michał Gazda

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:

Przedszkolaki (rocznik 2011 i młodsi; Klasy I - II (roczniki 2009-2010), klasy III i IV (roczniki 2007-2008), klasy V, VI i VII (roczniki 2004-2006), gimnazjum (roczniki 2002-2003)

11.00-13.00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników

KL 5-6-7 i GIMNAZJUM 3 okrążenia start około godz. 13.00,dziewczyny i chłopcy - osobna klasyfikacja
KL 3-4 2 okrążenia start około godz. 13.15,dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
KL 1-2 1 okrążenie start około godz. 13.30 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
PRZEDSZKOLAKI - 500m start około godz. 13.45 dziewczyny i chłopcy-osobna klasyfikacja
Przewiduje się wśród przedszkolaków kat. rowerki biegowe i rowerki z podpórkami na dystansach do 300m
-uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna
-uczestnicy mają obowiązek startu na sprawnych rowerach /górale / oraz obowiazek startu
w kaskach rowerowych
-organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora

V. NAGRODY
- w każdej kategorii przewiduje się nagrody , dyplomy,medale dla pierwszych trzech zawodników na mecie
- w kategorii przedszkolaki i kl. 1-2 przewiduje się upominki dla wszystkich uczestników zawodów
- we wszystkich kategoriach nagradzane będą osobno dziewczyny i chłopcyPSZCZYŃSKI RAJD ROWEROWY DLA WSZYSTKICH
JAKO IMPREZA TOWARZYSZĄCA W KRYTERIUM KOLARSKIM O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY I PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO W RAMACH XI MEMORIAŁU KAZIMIERZA GAZDY

Pszczyna, 22 Lipca 2018

I. CEL RAJDU
promocja miasta Pszczyna orza Powiatu Pszczyńskiego
popularyzacja kolarstwa szosowego
popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zdrowego spędzania wolnego czasu


II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Zbiórka i zapisy do rajdu rowerowego w dniu 22.07.2018r w godz od 11.00 do 14 w miejscowości PSZCZYNA- UL. 3-GO MAJA
Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1500 m) dla wszystkich poruszających się na rowerach a chcących wziąść w nim udział
Start około godziny 14.00 na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1500 metrów

III. ORGANIZATORZY:
Ludowy Kolarski UKS Pszczyna, MORIS Pszczyna, UM Pszczyna, POSIR Pszczyna, Auto Gazda Group -Michał Gazda

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU:
Rajd zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1500 m) dla wszystkich poruszających się na rowerach a chcących wziąść w nim udział niezależnie od wieku
Start około godziny 14.00 na dystansie trzech okrążeń kryterium kolarskiego -1 okr 1500 metrów
11.00-14.00 przyjmowanie zgłoszeń uczestników


-uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność za zgodą opiekuna
-uczestnicy mają obowiązek staru na sprawnych rowerach /górale / oraz obowiazek startu
w kaskach rowerowych
-organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów a jedynie wyścig organizacyjnie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź
inne osoby które nie wynikają z winy organizatora

V. NAGRODY
Spośród wszystkich uczestników rajdu zostanie wylosowana osoba która po udzieleniu odpowiedzi na nietrudne pytanie z dziedziny kolarstwa, otrzyma rower ufundowany przez sponsora wyścigu

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny

Najnowszy film

ĆWICZ W DOMU

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia