Nabór wniosków na zajęcia sportowe dla uczniów

2022-11-21, 11:10

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkursy na dofinansowanie zajęć dla dzieci, uczniów:
a) nauki pływania oraz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (do rozdysponowania jest 25 mln zł)
b) dla gminnych, uczniowskich i ludowych klubów sportowych (30 mln złotych).

a) Nauka pływania:
Zgodnie z regulaminem o środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
szczegóły
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rusza-nabor-wnioskow-na-zajecia-sportowe-dla-uczniow-w-puli-25-mln-zl

lub https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2023-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow

b) "Sport dla Wszystkich"
"Jak informuje resort sportu, o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Do grona uprawnionych beneficjentów należą m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe"
https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/30-mln-zl-dla-gminnych-uczniowskich-i-ludowych-klubow-sportowych-ruszyl-nabor

lub
https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

"Rodzinny badminton-aktywny rodzic z dzieckiem"

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia