Zapraszamy na XV Memoriał Jana Larysza oraz 70-lecie istnienia MKS Iskra Pszczyna

2021-09-08, 08:11

XV Memoriał Jana Larysza odbędzie się w niedzielę 19 września 2021 roku o godzinie 11:00 na Stadionie Miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22.

XV MEMORIAŁ JANA LARYSZA oraz 70-lecie istnienia MKS ISKRA Pszczyna

1. Termin i miejsce: niedziela 19 września 2021 roku, Stadion Miejski w Pszczynie ul. Bogedaina 22, godz. 11:00

2. Organizatorzy :
Urząd Miejski w Pszczynie
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach
LKS Pszczyna

3. Program zawodów:
K - 60m, 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą

M - 60m, 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą


4. Zgłoszenia:
Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do piątku 17.09.2021 - do godz. 18:00 Marzanna Helbik tel. 664 748 103

5. Opłata startowa:
15 zł / start, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń /płatność tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub przesłanych na adres organizatora/

6. Badania Lekarskie: Obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne są osoby zgłaszające zawodników.
Za ważność kart zdrowia odpowiada kierownik ekipy

7. Ubezpieczenie:
Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym związany jest umową

8. Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów posiadający ważną licencję PZLA na 2021rok.

9. Zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji zawodów w tym materiałów reklamowych.

10. Nagrody:
nagrody i upominki w poszczególnych konkurencjach
(w zależności od wysokości budżetu)

11. Biuro zawodów:
czynne w dniu zawodów od 8:30 na Stadionie Miejskim
w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22

12. Uwagi końcowe:
Obowiązują podwójne numery startowe
Długość kolców - 6 mm
Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową Seniora

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie Minutowym

14. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala Sportu - Nagrody i Wyróżnienia Burmistrza Pszczyny w dziedzinie Sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia