Puchar LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW

2017-06-06, ostatnia aktualizacja 2017-06-13, 12:18

Znamy już harmonogram rozgrywek Pucharu Ligi Orlików i Młodzików.
Po zakończeniu meczy nastąpi ceremonia wręczenia nagród za cały rok zmagań w Lidze. Zapraszamy.
Terminy: 17 (orliki) i 18 (młodzicy) czerwca br.
Miejsce: Boisko Orlik w Piasku
Termin zgłoszeń: 9.06.2017 (!)
Szczegóły poniżej
Zapraszamy

puchar ligi 2017
puchar ligi 2017

REGULAMIN
Pucharu LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW
w sezonie 2016/ 2017


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Pucharu Pszczyńskiej Ligi Orlików i Młodzików jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole.
4. Za rzeczy oraz inne przedmioty na obiekcie - organizator rozgrywek NIE ODPOWIADA.
5. W sezonie 2015/ 2016 obowiązują roczniki: Młodzicy -2004 i 2005 (dziewczynki 2003 i młodsze), Orliki - 2006 i młodsi.


ORGANIZATORA ROZGRYWEK ZAPEWNIA:
1. Obsadę sędziowską;
2. Opiekę pielęgniarsko-medyczną;
3. Piłki do gry.

MIEJSCE, SYSTEM I TERMINY ROZGRYWANIA
1. MIEJSCE: Boisko Orlik w Piasku, ul. Katowicka 61.
2. TERMINY:
17.06.2017 (sobota) - Orliki
18.06.2017 (niedziela) - Młodzicy

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Sugerowany: grupowo-pucharowo.

ZARYS PRZEPISÓW:
- Zmiany zawodników dokonywane są "w locie" (tzw. zmiany hokejowe) i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska). Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
- Wyrzut z autu: zza boiska, oburącz, zza głowy;
- Zmianę bramkarza należy zgłaszać do sędziego zawodów.

CZAS GRY meczu wynosi 12 minut.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK


- Termin i sposób zgłoszeń: 09.06.2017 godz. 15:00 - telefonicznie, 32 210 38 77 lub
11.06.2017 godz. 22:00 - pocztą elektroniczną, moris@pszczyna.pl
- W rozgrywkach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki w odpowiednich kategoriach wiekowych: Młodzicy - roczniki 2004 i 2005 (dziewczynki 2003 i młodsze), Orliki - rocznik 2006 i młodsi.
- Badania lekarskie- obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne są kluby zgłaszające zawodników.
- Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.
- Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12
- W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
- Drużyna musi posiadać jednolite stroje sportowe, opatrzone numerami.

- W turnieju finałowym Organizator wyłoni najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.

- Wyniki tego turnieju nie będą wliczane do klasyfikacji końcowej Ligi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się rozgrywki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
4. Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną jest jedyną podstawą rozgrywek.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.
6. Ubezpieczenie - zgodnie z art. 52 ust. Z dnia 18 stycznia 1996 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

IX Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza Pszczyny

Najnowszy film

ĆWICZ W DOMU

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia