Puchar LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW

2017-06-06, ostatnia aktualizacja 2017-06-13, 12:18

Znamy już harmonogram rozgrywek Pucharu Ligi Orlików i Młodzików.
Po zakończeniu meczy nastąpi ceremonia wręczenia nagród za cały rok zmagań w Lidze. Zapraszamy.
Terminy: 17 (orliki) i 18 (młodzicy) czerwca br.
Miejsce: Boisko Orlik w Piasku
Termin zgłoszeń: 9.06.2017 (!)
Szczegóły poniżej
Zapraszamy

puchar ligi 2017
puchar ligi 2017

REGULAMIN
Pucharu LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW
w sezonie 2016/ 2017


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Pucharu Pszczyńskiej Ligi Orlików i Młodzików jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole.
4. Za rzeczy oraz inne przedmioty na obiekcie - organizator rozgrywek NIE ODPOWIADA.
5. W sezonie 2015/ 2016 obowiązują roczniki: Młodzicy -2004 i 2005 (dziewczynki 2003 i młodsze), Orliki - 2006 i młodsi.


ORGANIZATORA ROZGRYWEK ZAPEWNIA:
1. Obsadę sędziowską;
2. Opiekę pielęgniarsko-medyczną;
3. Piłki do gry.

MIEJSCE, SYSTEM I TERMINY ROZGRYWANIA
1. MIEJSCE: Boisko Orlik w Piasku, ul. Katowicka 61.
2. TERMINY:
17.06.2017 (sobota) - Orliki
18.06.2017 (niedziela) - Młodzicy

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Sugerowany: grupowo-pucharowo.

ZARYS PRZEPISÓW:
- Zmiany zawodników dokonywane są "w locie" (tzw. zmiany hokejowe) i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska). Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
- Wyrzut z autu: zza boiska, oburącz, zza głowy;
- Zmianę bramkarza należy zgłaszać do sędziego zawodów.

CZAS GRY meczu wynosi 12 minut.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK


- Termin i sposób zgłoszeń: 09.06.2017 godz. 15:00 - telefonicznie, 32 210 38 77 lub
11.06.2017 godz. 22:00 - pocztą elektroniczną, moris@pszczyna.pl
- W rozgrywkach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki w odpowiednich kategoriach wiekowych: Młodzicy - roczniki 2004 i 2005 (dziewczynki 2003 i młodsze), Orliki - rocznik 2006 i młodsi.
- Badania lekarskie- obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne są kluby zgłaszające zawodników.
- Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.
- Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12
- W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
- Drużyna musi posiadać jednolite stroje sportowe, opatrzone numerami.

- W turnieju finałowym Organizator wyłoni najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.

- Wyniki tego turnieju nie będą wliczane do klasyfikacji końcowej Ligi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się rozgrywki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
4. Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną jest jedyną podstawą rozgrywek.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.
6. Ubezpieczenie - zgodnie z art. 52 ust. Z dnia 18 stycznia 1996 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

PSZCZYŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

8. Rodzinny Mikołajkowy Turniej Badmintona

Najnowszy film

Dzień Dawcy Szpiku w Pszczynie

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia